PITE

V WALNE ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PITE

11 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbyło się V Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polska Izba Techniki Estradowej PITE

Spotkanie odbyło się w małym gronie, ale omówiliśmy naszą pracę, którą wykonaliśmy w poprzednim roku i pierwszym kwartale 2023 roku. Opowiedzieliśmy o planach, poprosiliśmy o pomoc w kolejnych przedsięwzięciach.

Chcielibyśmy, aby Członkowie Izby zwracali się do nas ze swoimi problemami, zapytaniami, propozycjami. Chcielibyśmy, aby nasz głos był bardziej donośny;

– Czy jesteśmy bezpieczni w swojej pracy? Czy czujecie się bezpieczni? Kampania PITE mająca na celu edukowanie i rozwiewanie wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa;

– Chcemy organizować panele dyskusyjne na najważniejszych, branżowych wydarzeniach (Scena Jutra, Targi w Krakowie, Soundedit i inne);

– Kontynuacja prac nad Księgą Dobrych Praktyk;

– Prowadzenie dalszych konsultacji w celu wypracowania i wprowadzenia nowych kodów i klasyfikacji PKD (o złożoności zagadnienia opowiedział Krzysztof Polesiński) – to najważniejsze zagadnienia tego Spotkania.