Bolesław Scholl
– Prezes Zarządu

Ryszard Piekarz
– V-ce Prezes Zarządu

Mateusz Kuźniarek
– Członek Zarządu

Antoni Sobucki
– Członek Zarządu

Przemysław Wrembel
– Członek Zarządu

Krzysztof Polesiński
– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Mrzygłocki
– V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Emil Bajer
– Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Łosowski
– Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kaszyński
– Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Krawiec 
– Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Taborowski
– Członek Rady Nadzorczej

Leszek Boch
– Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Artur Kędzia 
– Członek Sądu Koleżeńskiego

Sławomir Broszkiewicz 
– Członek Sądu Koleżeńskiego

Wojciech Lipczyński
– Członek Sądu Koleżeńskiego

Daniel Kogut
– Członek Sądu Koleżeńskiego