Ryszard Piekarz
– Prezes Zarządu

Bolesław Scholl
– V-ce Prezes Zarządu

Andrzej Dyjas
– Członek Zarządu

Mateusz Kuźniarek
– Członek Zarządu

Antoni Sobucki
– Członek Zarządu

Krzysztof Polesiński
– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Mrzygłocki
– V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Emil Bajer
– Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Broszkiewicz
– Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kaszyński
– Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Łosowski
– Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Taborowski
– Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Krawiec
– Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Leszek Boch
– Członek Sądu Koleżeńskiego

Jacek Grączewski
– Członek Sądu Koleżeńskiego

Filip Hamerla
– Członek Sądu Koleżeńskiego