PITE

SCENA JUTRA – DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

Niektóre dialogi podejmowaliśmy po raz pierwszy, inne niedokończone rozmowy kontynuowaliśmy w drugim dniu spotkań na Konferencji V Międzynarodowa Konferencja Scena Jutra 2023.
Przedstawicielom Show Makers European Forum (na zdjęciu)zaoferowaliśmy wsparcie w zakresie przygotowania kolejnych edycji targów, aby te były atrakcyjniejsze dla branży scenotechnicznej.
To ważne, że ponownie usłyszeliśmy słowa uznania od tych, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, którego organizacji podjęliśmy się w lutym 2023 roku w Krakowie na Show Makers European Forum.

Dlatego powinniśmy przygotować więcej tego typu spotkań, szkoleń, paneli dyskusyjnych i w ten sposób realizować jedną z misji Polskiej Izby Techniki Estradowej PITE – edukacja i podnoszenie kwalifikacji w naszej wciąż rozwijającej się branży.