Idea zawiązania organizacji branżowej narodziła się podczas eventu przygotowanego przez jednego z dystrybutorów sprzętu audio na Mazurach wiosną roku 2015. Zebrani tam przedstawiciele firm z całej Polski, w trakcie burzliwej dyskusji wywołanej przez Jarka Urbańskiego uznali, że już czas powołać oficjalną organizację, która zajmie się reprezentowaniem wspólnych interesów naszych firm. Początkowo padła propozycja utworzenia stowarzyszenia, jednak na wniosek Grzegorza Łapczyńskiego zaakceptowano propozycję powołania, a potem rejestracji izby gospodarczej jako organizacji bardziej umocowanej w prawie mającej większe kompetencje do reprezentacji firm.

Finałem spotkania na Mazurach było wspólne podpisanie listu intencyjnego o zawiązaniu Izby Gospodarczej. Po spotkaniu grupa inicjatywna zorganizowała kilka spotkań roboczych z przedstawicielami firm, aby uzgodnić cele i zasady funkcjonowania izby jako reprezentanta branży techniki estradowej. W trakcie wielu spotkań nakreślono propozycje fundamentu  zasad funkcjonowania izby a także zaakceptowano nazwę organizacji jako Polska Izba Techniki Estradowej oraz napisano propozycję Statutu PITE.

Dnia 3.11.2015r. w Ołtarzewie odbyło się  Zebranie Założycielskie przedstawicieli 132 firm branży techniki estradowej, na którym Grzegorz Łapczyński i Krzysztof Polesiński zaproponowali obecnym powołanie Polskiej Izby Techniki Estradowej, a także określili zasady funkcjonowania, cele do osiągnięcia, oraz przedstawili propozycję Statutu Izby. Powołano władze Izby: Zarząd, Rada Nadzorcza i Sąd Koleżeński.  Prezesem Zarządu PITE wybrano Grzegorza Łapczyńskiego, Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Krzysztof Polesiński a na czele Sądu Koleżeńskiego wybrano Andrzeja Krawca. Jednocześnie powierzono Zarządowi Izby, aby przygotował i złożył wniosek do KRS o rejestrację Polskiej Izby Techniki Estradowej z siedzibą w Warszawie.

Mimo ogromnej pracy Zarządu, Rady i zaangażowania firmy prawniczej nie udało się zarejestrować PITE w warszawskim KRS. Starania trwały ponad dwa lata i gdy po kolejnej odmowie rejestracji przez KRS nadzieja na powołanie naszej Izby zmalała do zera, Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu biura prawnego które zajmuje się rejestracją izb gospodarczych w Gdańsku. Po namowie prawników postaraliśmy się o adres w Gdańsku i od nowa rozpoczęliśmy kompletowanie dokumentów od minimum 100 podmiotów aby zarejestrować PITE w gdańskim KRS.

Była to próba „ostatniej szansy” ponieważ wcześniej wykorzystaliśmy wszystkie dostępne metody, jednak  nasze starania napotykały za każdym razem na trudny do zrozumienia opór w KRS.

W wyniku niezwykłej determinacji i poświęconego czasu Ryszard Piekarz, który monitorował pracę biura prawnego w Gdańsku oznajmił dnia 22 listopada 2018 roku, że KRS oddział w Gdańsku po wielu staraniach zarejestrował Polską Izbę Techniki Estradowej z siedzibą w Gdańsku.