1. Wypełnienie wniosku

Wypełnij wniosek pdf – możesz to zrobić w komputerze, bądź wydrukować i uzupełnić odręcznie.

2. Przesłanie podpisanego wniosku

Podpisz wniosek, zeskanuj i wyślij na adres biura PITE – biuro@pite.org.pl

3. Weryfikacja wysłanego wniosku

Na rozpatrzenie wniosku Zarząd ma 7 dni roboczych.
WAŻNE! Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zgodnie ze Statutem Izby powinniście Państwo dołączyć rekomendacje dwóch Członków PITE.

Pliki do pobrania

Wniosek

Deklaracja członkowska