PITE

CZY MOŻLIWE JEST BEZBŁĘDNE OSZACOWANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZED WYDARZENIEM?

Wieje nudą, bo kolejny raz można by zacząć od frazesu „nadeszły nowe czasy”.

Co poradzić? Z jednej strony wyzwania powodujące dodatkowe obciążenia a z drugiej możliwość rozwoju i wiatr wymuszający zmiany. Czas oszczędności nastał wszędzie. Wszyscy zaczynają liczyć się z kosztami imprez. Teraz zmartwienie zaczynają mieć nie tylko ci biorący energię z agregatów, ale i ci biorący je z przysłowiowej „ściany”. Coraz częściej spotkać się można bowiem z oczekiwaniem, które nakłada na dostawcy urządzeń scenotechnicznych określenie zużycia energii elektrycznej podczas wydarzenia. Czy to jest w ogóle możliwe?

Jak zawsze do wszystkiego można podchodzić na wiele sposobów:

  1. Naukowo – można oczywiście zliczać z kart katalogowych pobory urządzeń, sumować – ale co z urządzeniami, które mają zmienne pobory w zależności od tego: z jakim natężeniem grają, jak mocno świecą, jak długo świecą itp. Oczywiście istnieją tabele współczynnika zadziałania- ale tak naprawdę każde naciśnięcie guzika przez operatora konsolety zmienia przecież ten współczynnik i bezpowrotnie jest związane z poborem – mniejszym lub większym.
  2. Analitycznie – można się opomiarować. Ta metoda jest jednak trudna dość do wykonania, gdyż:
  •  nie wszystkie urządzenia pomiarowe dają sobie radę z analizowaniem, np. bardzo szybkich przebiegów poboru wygenerowanych przez urządzenia,
  • zamontowanie wielkich atestowanych systemów pomiarowych w rozdzielnicach było by  kosztotwórcze i zawsze pojawi się pytanie, czy nie ma tam nieścisłości.

         Analitycznie można będzie wydać werdykt, ile się zużyło, ale nie daje to możliwości odpowiedzi w zawieranej    wcześniej umowie, ile zostanie zużyte.

Firmy w umowach zawierają informację o mocy przyłącza a nie ilości kWh.

  1. Naukowo/analitycznie – jeśli ktoś gra to samo, na tym samym, i tyle samo, to może starać się przynajmniej szacunkowo określić jakie są jego pobory, lecz nigdy nie będzie to rzetelne i nie obarczone błędem.

Dlatego drodzy Organizatorzy, Mengerowie i Zamawiający – Nie ma możliwości rzetelnego podania Wam wartości nie obarczonych błędem, gdyż specyfika dokonywanych przez nas usług nie daje nam takich możliwości.

 Bądźcie zatem wyrozumiali – my postaramy się szacować, a Wy postarajcie się również zachować wyrozumiałość do tych obliczeń.

 

Polska Izba Techniki Estradowej

Bolesław Scholl