PITE

Polska Izba Techniki Estradowej

III Walne Zgromadzenie PITE, 5. marca 2021r.

5go marca 2021r. odbyło się III NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE członków Polskiej Izby Techniki Estradowej.


Frekwencja dopisała, część osób spotkała się w Warszawie, pozostali wzięli udział w spotkaniu online, poprzez platformę Zoom. Swoją obecnością online zaszczycili również zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP, a wcześniej związani pracą w naszej branży: Pani Monika Wielichowska i Pan Paweł Kukiz. Czytaj więcej...
RED ALERT - globalna akcja milionów ludzi 30 września!

ZDJĘCIA!

Akcja solidarnościowa dla całej branży związanej z organizacją i pracą przy wydarzeniach kulturalnych, w sektorze spotkań i wydarzeń biznesowych oraz wielu innych wydarzeń, które nie mogą się odbywać w wyniku sytuacji wywołanej przez COVID-19 odbędzie się 30 września 2020 roku jako RED ALERT. Czytaj więcej...
II Walne Zgromadzenie PITE, Warszawa, 9. września 2020r.

9 września 2020r. w Warszawie odbyło się II WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW Polskiej Izby Techniki Estradowej.


Frekwencja dopisała, część uczestników wzięła udział w zgromadzeniu przez łącza online. Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP Pani Monika Wielichowska i Pan Paweł Kukiz, Pan Mikołaj Ziółkowski reprezentujący Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR, Pan Jacek Siębor reprezentujący Izbę Gospodarczą Managerów Artystów Polskich - IGMAP. Czytaj więcej...
PIKIETA branży scenotechnicznej - tworzymy historię

Pierwsze ogólnopolskie wystąpienie branży techniki estradowej przechodzi do historii. Mówimy jednym głosem jako branża! Czytaj więcej...
PIKIETA PITE - nota prasowa

Na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się pikieta branży scenotechnicznej. Uczestnicy pikiety chcą zwrócić uwagę na sytuację pracowników obsługi technicznej wydarzeń, którym obecnie grożą masowe zwolnienia, upadłości, ostatecznie niestety wyroki komornicze.


Dotychczas prowadzone działania jednostkowe nie przyniosły efektów pomocowych ze strony państwa. Sytuacja jednak zmusiła do aktywizacji i wyjścia na ulicę. Czytaj więcej...
PIKIETA branży scenotechnicznej

Nie mamy już cierpliwości jako przedsiębiorcy, firmy i pracownicy czekać spokojnie w domowym zaciszu. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej poważna i dramatyczna. Nie mamy pracy od połowy marca, a pomimo delikatnych ruchów związanych z odmrożeniem sektora wydarzeń, spotkań, koncertów, w dalszym ciągu nie mamy perspektyw na powrót do normalności. Teraz ujawniamy się, żeby pokazać, że masa ludzi zawsze stała za sukcesem każdego wydarzenia, do czego dokładała maksimum wysiłku. Wychodzimy w ważnym celu, aby pokazać, że za każdy sukcesem stał człowiek.


Spotykamy się 7 lipca w Warszawie na Placu Zamkowym. Czytaj więcej...
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PITE, Łódź, 25 października 2019r.

Podczas festiwalu Soundedit 2019 członkowie Izby spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawozdaniem finansowym oraz zmianami w Statucie. Zmieniona została również siedziba Izby z Gdańska na Warszawę. Aktualny Statut dopuszcza również firmy zajmujące się multimediami – zapraszamy więc firmy zajmujące się tą dziedziną. Tekst jednolity statutu znajdziecie tutaj
Pomysł zawiązania Izby zrodził się podczas nieoficjalnego spotkania na Mazurach w dniu 18 marca 2015. Walne zgromadzenie założycielskie odbyło się w dniu 3.11.2015 w Ołtarzewie k/Warszawy.

Polska Izba Techniki Estradowej zrzesza właścicieli firm rentalowych (nagłośnienie, oświetlenie, sceny i zadaszenia) posiadających własną bazę sprzętową.

Cele Izby zostały zawarte w Statucie oraz przegłosowane na spotkaniu założycielskim.

Poniżej przedstawiamy główne cele i zadania Izby :

 1. Rejestracja Izby, logo, adres, konto, zatrudnienie pracowników biura Izby, Logistyka pracy biura
 2. Informacja o powstaniu Izby, promocja Izby
  • Informacja własna : FB, www, maile, listy, spotkania, informacje indywidualne
  • Wybór pisma branżowego jako partnera medialnego Izby, stała współpraca informacyjna
  • Biuletyn informacyjny o członkach Izby rozsyłany do urzędów, gmin, Ministerstwa Kultury, domów kultury itp. czas max 01.2016r.
  • Powiadomienie organizatorów imprez
  • Informacja do managerów artystów i innych managerów kultury
  • Nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z urzędami mającymi wpływ na decyzje oraz przepisy obowiązujące w naszej branży
 3. Cele najważniejsze
  • Powołanie niezależnego ośrodka szkoleniowego (certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji) dla członów Izby : szkolenia branżowe specjalistyczne, BHP, SEP
  • Szkolenia komercyjne dla klientów z poza Izby - branża eventowa, agencje koncertowe, urzędnicy , pracownicy MOKów, GOKów i innych
  • placówek kulturalnych itp. zakończone uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu
  • Powołanie koła ekspertów Izby (autorytety branżowe)
  • W ramach obrony interesów utworzenie jednego wzoru umowy z klientem zabezpieczającej podstawowe interesy członka Izby, stosowanej przez wszystkich członków Izby
  • Opieka prawna (na stałe, stała współpraca z kancelarią wyspecjalizowaną w specyfice branży techniki estradowej)
  • Występowanie w sprawach członków Izby wobec organizatorów przetargów
  • Wspólna polityka wobec dystrybutorów sprzętu, negocjowanie ceny, warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego , szkoleń w kraju i zagranicą itp. współpraca partnerska z dystrybutorami
  • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje opartych na niezależnych programach a nie narzuconych przez firmy dystrybucyjne
  • Utworzenie bazy nierzetelnych organizatorów imprez
  • Nawiązanie kontaktu i współpraca z branżowymi organizacjami podobnego profilu w kraju i zagranicą
  • Wspólne działania wobec firm nie przestrzegających podstawowych zasad etyki w działalności gospodarczej oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
  • Standardy Izby, bezwzględne respektowanie i stosowanie Kodeksu Pracy wobec pracowników
  • Udział , reprezentacja Izby w ważnych i znaczących dla branży spotkaniach, prelekcjach oraz targach w kraju i zagranicą