Spotkanie Zarządu 4 stycznia 2023 roku

Spotkanie Zarządu dotyczyło głównie zagadnień wokół Show Makers European Forum, które odbędą się 15 i 16 lutego 2023 roku w Krakowie. Omówiliśmy i podsumowaliśmy Umowę barterową, którą podpiszemy z Organizatorami. Omówiliśmy zagadnienie dotyczące panelu dyskusyjnego, podczas którego przedstawiciele PITE wraz zaproszonymi gośćmi podejmą się dyskusji na temat konstrukcji scenicznych i Riggingu. Na moderatorów panelu zaproponowany […]