PITE

Spotkanie Zarządu 4 stycznia 2023 roku

Spotkanie Zarządu dotyczyło głównie zagadnień wokół Show Makers European Forum, które odbędą się 15 i 16 lutego 2023 roku w Krakowie.

  • Omówiliśmy i podsumowaliśmy Umowę barterową, którą podpiszemy z Organizatorami.
  • Omówiliśmy zagadnienie dotyczące panelu dyskusyjnego, podczas którego przedstawiciele PITE wraz zaproszonymi gośćmi podejmą się dyskusji na temat konstrukcji scenicznych i Riggingu. Na moderatorów panelu zaproponowany został Bolesław Scholl, Krzysztof Polesiński, Konrad Popiel
  • Ankieta, która będzie towarzyszyła dyskusji i która pozwoli nam tę dyskusję podjąć dotyczyła będzie riggingu i konstrukcji scenicznych. Przygotowaniem zagadnień i pytań w niej zawartych podjął się Bolek z pomocą Daniela Koguta i Konrada Popiela
  • Przygotowaniem Roll-up’a reklamującego PITE na targach w Krakowie i nie tylko
  • Przygotowaniem kampanii dotyczącej bezpieczeństwa w pracy
  • Chcemy wrócić do tematu Księgi Dobrych Praktyk
  • na koniec Krzysztof Polesiński poruszył temat szacowania poboru prądu o które prosi organizator, zaczyna to być schematem, więc może można by jakoś pomóc naszym członkom w tej kwestii