PITE

IV Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Techniki Estradowej

W dniu 11 kwietnia 2022 roku odbyło się IV Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Techniki Estradowej. Spodziewaliśmy się lepszej frekwencji, ale dziękujemy tym, którzy mogli spotkać się osobiście w Warszawie i tym, którzy towarzyszyli nam online poprzez platformę Zoom.
Wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności członków Zarządu, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Przyjęto sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz projekt budżetu na 2022 rok.
Przedstawiono relację z dotychczasowych działań PITE, oraz plany na nadchodzące miesiące.
Podczas Zgromadzenia przyjęto również absolutorium dla odchodzących Członków Zarządu, oraz przeprowadzono wybory do Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Koleżeńskiego.
Wybrano Zarząd w Składzie:
Prezes – Bolesław Scholl
V-ce Prezes – Ryszard Piekarz
Członek Zarządu – Mateusz Kuźniarek
Członek Zarządu – Antoni Sobucki
Członek Zarządu – Przemysław Wrembel
Dziękujemy Panu Ryszardowi Piekarzowi, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu za bardzo trudną, ale owocną pracę.
Pan Andrzej Dyjas niestety nie może kontynuować współpracy w Zarządzie, dlatego ogromne podziękowania za ten wspólny, trudny rok. Życzymy wszystkiego dobrego!
Jednocześnie witamy na pokładzie Przemka Wrembla, Bolesław Scholl przejmuje ster! Powodzenia!
Skład Rady Nadzorczej:
– Krzysztof Polesiński
– Rafał Mrzygłocki
– Jarosław Kaszyński
– Jerzy Taborowski
– Sławomir Łosowski
– Emil Bajer
– Andrzej Krawiec
Życzymy powodzenia!
Skład Sądu Koleżeńskiego:
– Leszek Boch
– Artur Kędzia
– Sławomir Broszkiewicz
– Wojciech Lipczyński
– Daniel Kogut
Witamy na pokładzie! 🙂
Specjalne podziękowania dla Radek Barczak za bezinteresowną pomoc techniczną w zorganizowaniu wydarzenia. Technicznie wsparli nas również Ryszard Piekarz i Bolek Scholl. Naprawdę wielkie dzięki!👏
Dziękujemy również wszystkim Członkom za udział w Walnym Zgromadzeniu 🤝
Zabieramy się do pracy !