PITE

III Walne Zgromadzenie PITE, 5. marca 2021r.

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się III Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Techniki Estradowej. Frekwencja dopisała, część osób spotkała się w Warszawie, pozostali wzięli udział w spotkaniu online, poprzez platformę Zoom. Swoją obecnością online zaszczycili również zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP, a wcześniej związani pracą w naszej branży: Pani Monika Wielichowska, która wprowadziła nasze Władze do prac w Sejmie i Pan Paweł Kukiz, któremu należą się szczególne podziękowania za to, że tak naprawdę jako pierwszy i jedyny głośno powiedział o tym w jak ciężkiej sytuacji znalazła się branża sceniczna Panu Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, docierając tym samym do Rządu, który wreszcie zdecydował się zwrócić uwagę na naszą grupę zawodową. Dzięki temu poparciu Zarząd PITE mógł prowadzić rozmowy z Kancelarią Premiera, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Bardzo dziękujemy za ten donośny głos w naszej sprawie!

Odczytano również pismo, które skierował do Polskiej Izby Techniki Estradowej Pan Premier Mateusz Morawiecki, dając nadzieję na to, że wprowadzone w kraju szczepienia przeciwko Covid 19 przyniosą oczekiwany skutek i wkrótce wszyscy wrócimy do normalności, na którą już od ponad roku czekamy.

Wysłuchaliśmy również sprawozdania z działalności dotychczasowych członków Zarządu, którzy złożyli rezygnację, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Przyjęto sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz projekt budżetu na 2021 rok.

Przedstawiono relację z dotychczasowych działań PITE, oraz plany na nadchodzące miesiące. Podczas Zgromadzenia przyjęto również absolutorium dla odchodzących Członków Zarządu, oraz przeprowadzono wybory uzupełniające. Wybrano Zarząd w Składzie:

  • Prezes – Ryszard Piekarz
  • V-ce Prezes – Bolesław Scholl
  • Członek Zarządu – Andrzej Dyjas
  • Członek Zarządu – Mateusz Kuźniarek
  • Członek Zarządu – Antoni Sobucki

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi za bardzo trudną, ale owocną pracę.

Specjalne podziękowania dla TSE na czele z Łukaszem Kubiakiem i Piotrem Baskiem za pomoc w zorganizowaniu zebrania w tak trudnym pandemicznym okresie.

Dziękujemy również członkom za udział w Walnym Zgromadzeniu.