PITE

II Walne Zgromadzenie PITE, Warszawa, 9. września 2020r.

9 września 2020r. w Warszawie odbyło się II WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW Polskiej Izby Techniki Estradowej. Frekwencja dopisała, część uczestników wzięła udział w zgromadzeniu przez łącza online. Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP Pani Monika Wielichowska i Pan Paweł Kukiz, Pan Mikołaj Ziółkowski reprezentujący Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR, Pan Jacek Siębor reprezentujący Izbę Gospodarczą Managerów Artystów Polskich – IGMAP. Ze strony gości reprezentujących branżę bezpośrednio związaną ze scenotechniką padły zapewnienia o pełnej solidarności i spójności działań w celu jak najszybszego powrotu funkcjonowania wspólnego sektora.

Walne Zgromadzenie PITE podjęło Uchwałę o obniżeniu wysokości składek członkowskich na czas pandemii do 75 zł za miesiąc (obowiązuje od października 2020r. do odwołania), a także całkowitej rezygnacji z opłaty wpisowej dla nowych członków Izby. W dalszej kolejności wysłuchano sprawozdania prezesa z pracy Zarządu i przewodniczącego z pracy Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego i projektu budżetu. Informacje dotyczyły stanu branży wobec trwającej pandemii, relację z dotychczasowych działań PITE, przedstawiono plany na najbliższe miesiące. Walne Zgromadzenie poprzez głosowanie przyjęło absolutorium dla władz Izby, a także sprawozdanie finansowe i projekt budżetu. Jednocześnie Walne Zgromadzenie potwierdziło w głosowaniu potrzebę zatrudnienia i utrzymania stanowiska dyrektora biura jako pracownika Izby odpowiedzialnego za bieżącą realizację zadań nakreślonych przez Zarząd PITE. Podjęto również dyskusję na temat szczególnej sytuacji związanej z COVID-19 i głębokim kryzysem, w jakim znalazła się cała branża scenotechniki zarówno w Polsce i na całym świecie.

Walne upoważniło Zarząd do kontynuowania wszelkich działań oraz kontaktów zwłaszcza z rządem RP w celu wypracowania planów wychodzenia branży z kryzysu.