PITE

Polska Izba Techniki Estradowej

O PITE:

Witamy na stronie POLSKIEJ IZBY TECHNIKI ESTRADOWEJ.

Pomysł zawiązania Izby zrodził się podczas nieoficjalnego spotkania na Mazurach w dniu 18 marca 2015. Walne zgromadzenie założycielskie odbyło się w dniu 3.11.2015 w Ołtarzewie k/Warszawy.

Polska Izba Techniki Estradowej zrzesza właścicieli firm rentalowych (nagłośnienie, oświetlenie, sceny i zadaszenia) posiadających własną bazę sprzętową.

Cele Izby zostały zawarte w Statucie oraz przegłosowane na spotkaniu założycielskim.

Poniżej przedstawiamy główne cele i zadania Izby :

 1. Rejestracja Izby, logo, adres, konto, zatrudnienie pracowników biura Izby, Logistyka pracy biura
 2. Informacja o powstaniu Izby, promocja Izby
  • Informacja własna : FB, www, maile, listy, spotkania, informacje indywidualne
  • Wybór pisma branżowego jako partnera medialnego Izby, stała współpraca informacyjna
  • Biuletyn informacyjny o członkach Izby rozsyłany do urzędów, gmin, Ministerstwa Kultury, domów kultury itp. czas max 01.2016r.
  • Powiadomienie organizatorów imprez
  • Informacja do managerów artystów i innych managerów kultury
  • Nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z urzędami mającymi wpływ na decyzje oraz przepisy obowiązujące w naszej branży
 3. Cele najważniejsze
  • Powołanie niezależnego ośrodka szkoleniowego (certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji) dla członów Izby : szkolenia branżowe specjalistyczne, BHP, SEP
  • Szkolenia komercyjne dla klientów z poza Izby - branża eventowa, agencje koncertowe, urzędnicy , pracownicy MOKów, GOKów i innych
  • placówek kulturalnych itp. zakończone uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu
  • Powołanie koła ekspertów Izby (autorytety branżowe)
  • W ramach obrony interesów utworzenie jednego wzoru umowy z klientem zabezpieczającej podstawowe interesy członka Izby, stosowanej przez wszystkich członków Izby
  • Opieka prawna (na stałe, stała współpraca z kancelarią wyspecjalizowaną w specyfice branży techniki estradowej)
  • Występowanie w sprawach członków Izby wobec organizatorów przetargów
  • Wspólna polityka wobec dystrybutorów sprzętu, negocjowanie ceny, warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego , szkoleń w kraju i zagranicą itp. współpraca partnerska z dystrybutorami
  • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje opartych na niezależnych programach a nie narzuconych przez firmy dystrybucyjne
  • Utworzenie bazy nierzetelnych organizatorów imprez
  • Nawiązanie kontaktu i współpraca z branżowymi organizacjami podobnego profilu w kraju i zagranicą
  • Wspólne działania wobec firm nie przestrzegających podstawowych zasad etyki w działalności gospodarczej oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
  • Standardy Izby, bezwzględne respektowanie i stosowanie Kodeksu Pracy wobec pracowników
  • Udział , reprezentacja Izby w ważnych i znaczących dla branży spotkaniach, prelekcjach oraz targach w kraju i zagranicą